čistilne naprave

Zakaj izbira čistilne naprave

Živimo v času ko je ozaveščenost kako s svojim načinom življenja vplivamo na okolje vedno večje. Obremenitev narave je vedno večje zato so določena velika podjetja že prejela smernice k zmanjšanju vplivov na okolje in se držijo Evropskega zelenega dogovora, ki vsebuje tudi akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov ter …