Popoln ogrevalni sistem?

Skoraj nemogoče je izbrati po­poln ogrevalni sistem, vendar pa lahko z dobrim načrtom, preračuni in strokovnim vode­njem vgradimo učinkovito in stroškov­no sprejemljivo rešitev. Tehnologij za ogrevanje z različnimi energenti je ve­liko, katero bomo izbrali, pa je najprej odvisno od okolja, kjer je objekt, ki ga gradimo ali obnavljamo.

Pri prenovi objekta ali le ogrevalnega sistema Je treba poleg cene energenta upoštevati tudi strošek kurilne naprave, vzdrževanje in amortizacijsko dobo, se pravi, po koliko letih bo treba kurilno napravo zamenjati. Energetski svetovalci opozarjajo, da jim stranke prinesejo veliko izračunov, ki upoštevajo le ceno ener­genta, pri čemer se takoj pokaže, da bi se naložba povrnila v več kot 20 letih, v tem času pa bi morali napravo že zamenjati.

Kombinirani sistemi lahko skrivajo veliko dragih pasti

Praviloma je za lastnike stanovanjskih hiš najprimernejša inštalacija enega sistema. Kombinirani sistemi, ki vključujejo več energentov, so dražji. Zaradi večje kompleksnosti je dražje tudi vzdrževanje. Investitor v tak sistem mora imeti zelo dober nadzor pri vgradnji, saj stroški popravil, ki nastanejo zaradi slabe vgradnje, zelo hitro izničijo prihranke. In ker so lastniki hiš večinoma laiki, bodo zelo težko racionalno upravljali samo vgradnjo kot tudi vzdrževanje. Mogoče so ti sistemi bol bolj smiselni za etažne lastnike večstanovanjskih stavb, kjer investicije in vzdrževanje vodijo strokovno usposobljen upravniki.

Okvirni izračuni

V nadaljevanju so navedene glavne pozitivne in negativne lastnosti najpogostejših energentov, ki jih za ogrevanje prostorov in sanitarne vode uporabljamo v Sloveniji. Zraven tega so navedena vrednost naložbe, morebitna nepovratna sredstva EKO sklada in cene energentov, ki so veljale sredi marca 2017. Izračun je narejen za hišo, ki letno porabi 15 tisoč kilovatnih ur energije za ogrevanje. Pri manjši porabi energije, ki jo dosežemo z boljšo izolacijo in drugimi ukrepi, cena energenta pri izračunih izgubi pomen, se pa poveča pomen začetne vrednosti naložbe in vsakoletnih stroškov vzdrževanja, ki ga je treba opraviti ne glede na obratovanje.

popoln ogrevalni sistem 1

popoln ogrevalni sistem 2