Osebna čistilna naprava pri vaši hiši

Veliko področij v Sloveniji je takšnih, kjer priklop hiš ni mogoč na javno kanalizacijo. Vzrok za to so hribovita področja, ki pomenijo tehnično in finančno oviro za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Hiše, ki ležijo na takih področjih, rešijo problem odpadne komunalne vode z malo čistilno napravo. Če gre za novogradnjo, je to predvideno že v gradbenem dovoljenju. V primeru že obstoječih hiš, kjer so vgrajene delujoče pretočne ali nepretočne greznice, pa bo osebna čistilna naprava postopno zamenjala le-te.

osebna čistilna naprava

Kako ravnati, če imam greznico

V takšnem primeru je osebna čistilna naprava oz. vgradnaj le te kot nadomestilo za greznico prej ali slej potrebna investicija pri hiši. Pozitivno je, da imajo nekatere občine predvidena sredstva za  delno subvencioniranje nakupa male čistilne naprave. Tega žal ne moremo trditi za vse občine po Sloveniji.

Dobro je, da preverite višino sredstev, ki jih lahko prejmete za izgradnjo male čistilne naprave   v vaši občini.

Kaj vse moramo vedeti, če doma želimo imeti čistilno napravo

Ker gre za napravo, ki bo v zemlji verjetno kar nekaj desetletij, je zelo pomembno, da ima naprava vsaj 25 let jamstva na konstrukcijsko stabilnost, saj se v njej dogajajo dinamični hidravlični procesi in tudi sama zemljina nikoli ne počiva. Vse kar je manj, lahko pomeni predčasne izkope in uničenje že zasajenih in kultiviranih površin okoli hiše.

Izkop gradbene jame za ČN naj bo čim bolj enostaven, izvede ga naj strokovnjak. Veliki gradbeni posegi niso zaželeni, saj je nekatere naprave zelo enostavno spustiti v gradbeno jamo in   jih v kratkem času priklopiti na obstoječi kanalizacijski vod.

Kako se odločiti za pravi tip čistilne naprave

Premisliti je treba, ali nizki investicijski stroški pomenijo obenem tudi nizke tekoče stroške delovanja naprave. V praksi se kaže, da temu ni tako. Analize kažejo, da pri čistilnih napravah nizkega cenovnega razreda v 20 letnem delovanju tekoči stroški bistveno presegajo stroške investicije. Tekoče stroške predstavlja poraba električne energije, stroški odvoza in čiščenja odvečnega mulja ter stroški za popravila.