odstranjevanje znamenj

Odstranjevanje znamenj kirurško ali z laserjem

Vsak bi si moral redno pregledovati kožna znamenja. Gre za znamenja, ki v veliki večini niso nevarna za človeka. Lahko se sicer pokaže, da določeno znamenja predstavlja tveganje ali pa je estetsko moteče. Takrat pride v poštev odstranjevanje znamenj. Glede na stanje znamenja gre lahko za lasersko ali pa kirurško odstranjevanje. Največja razlika med njima je končni rezultat. Pri laserskem odstranjevanju načeloma ni vidne brazgotine, pri kirurškem odstranjevanju pa je večkrat vidna manjša brazgotina.

Odstranjevanje znamenj

Vsak ima na telesu več znamenj. Kožna znamenja generalno niso nevarna in so nekaj povsem normalnega. Vseeno pa bi si morala oseba redno pregledovati znamenja. Priporočljivo je tudi, da se vsaj enkrat letno obišče dermatologa, ki bo pregledal vaša znamenja. Nekatere znamenja motijo, ker so na takih področjih, kjer kvarijo vaš izgled. Lahko pa gre za znamenja, ki se spreminjajo in to lahko kaže na potencialno bolezensko stanje. V vsakem primeru je boljše, da se tako znamenje odstrani.

Lasersko ali kirurško odstranjevanje znamenj?

Ko se boste odločili za odstranjevanje znamenja, vam bo načeloma dermatolog svetoval, katera vrsta odstranjevanja bi bila najbolj primerna za vas. Ko gre za odstranjevanje znamenja, ki je za vas moteče in vam niža samozavest, ni pa nevarno, bo šlo verjetno za lasersko odstranjevanje. V takem primeru lahko pričakujete neboleč poseg in hitro odstranitev znamenja. Laserska odstranitev tudi ne pušča sledi in brazgotina po tem posegu ni vidna.

Če pa gre za znamenje, ki je potencialno nevarno in obstaja možnost, da bi lahko povzročilo kožnega raka, pa je morda bolj primerna kirurška odstranitev znamenja. V nekaterih primerih se lahko nevarno znamenje odstrani tudi lasersko, vendar pa bo kirurška odstranitev potrebna takrat, ko je znamenja globlje v koži in laser ni primeren za tako odstranjevanje znamenj. Pri kirurškem odstranjevanju znamenja se predel omrtviči, znamenje se izreže in zašije. Posledica je lahko manjša brazgotina, ampak to je treba za zdravje vzeti v zakup.