Napačno dimenzionirane toplotne črpalke lahko povzročijo težave

Toplotne črpalke so ena najbolj, če ne najbolj racionalnih ogrevalnih naprav. Imajo mnoge prednosti, med prednjačita majhna poraba energije in povsem avtonomno delovanje. Ob odločitvi za vgradnjo TČ je treba posebno pozornost nameniti njenemu dimenzioniranju. Nepravilno dimenzionirana TČ lahko namreč povzroči precejšnje težave med samim obratovanjem.

Toplotna moč črpalke zrak-voda se določa glede na bivalentno temperaturo okolja od -5 do -7 stopinj Celzija, kar pomeni, da črpalka zadovolji vse potrebe po toploti do temperature zunanjega zraka -5 stopinj, pod to temperaturo pa po potrebi priskoči na pomoč drugi vir toplote. Če govorimo o bivalentno paralelnem obratovanju s pomočjo električnega grelnika, ta pokrije med dvema in štirimi odstotki vseh letnih potreb po toploti. Pri tem pa je venomer potrebno paziti, da je v črpalko vgrajen električni grelnik pravilne moči.

Toplotni črpalki zemlja-voda in voda-voda pa se dimenzionirata na projektno temperaturo, ki je odvisna od lokacije objekta in je praviloma sposobna samostojno pokriti vse potrebe po toploti.

Toplotne izgube, hrup in hidravlika

V vseh primerih je treba upoštevati toplotne izgube objekta, ki so odvisne od stanja izolacije strehe, tal, oboda in kakovosti vgrajenih oken. Prav tako je potrebno preveriti ogrevalni sistem in ugotoviti, kakšno temperaturo dvižnega voda zahteva ta sistem. Za pravilno opredelitev potrebne toplotne moči TČ je treba opraviti ogled objekta in pripraviti izračun toplotnih izgub.

Zraven moči je zelo pomemben dejavnik pri izbiri tudi hrup, ki ga oddaja črpalka. Dober ponudnik bo zraven ponudbe priložil tudi diagram hrupnosti na različnih oddaljenostih od vira hrupa, da pozneje ne bo težav s sosedskimi pritožbami.

Toplotne črpalke so naprave, ki zaradi svojega delovanja zahtevajo večje pretoke od drugih  generatorjev toplote, zato je potrebno pri projektiranju in zagonu temu posvetiti še posebno pozornost. Slabo postavljena hidravlika toplotne črpalke lahko povzroči precej višje obratovalne stroške, kot posledico nižjega letnega grelnega števila.

Električni grelnik kot dodatni vir

Ob najnižjih temperaturah se pojavi nuja po dodatnem ogrevanju. Dodaten vir toplote praviloma vedno potrebujemo pri toplotnih črpalkah zrak-voda, saj ima večina teh črpalk vgrajene električne grelnike, ki pokrijejo le okrog 3-4 odstotke vseh skupnih potreb po ogrevanju, v kolikor je črpalka pravilno izbrana in potrebuje pomoč, ko temperatura resnično upade pod -5 stopinj Celzija. Toplotna črpalka mora delovati ves čas, nočno zmanjševanje ali celo ugašanje črpalke povsem nesmiselno.

Vsako leto naj črpalko pregleda pooblaščeni serviser

Ker imajo toplotne črpalke razmeroma dolgo življenjsko dobo (20 in več let), jih je smiselno redno vzdrževati. Zato pri izbiri črpalke izberi zanesljivo podjetje, ki omogoča dober in organiziran servis. Za lastnika je priporočeno, da redno nadzira tlak vode v sistemu in vizualno preverja čistost uparjalnika, dočim enkrat letno pa le zaupajte pregled črpalke pooblaščenemu serviserju.

Težave pri poddimenzioniranih toplotnih črpalkah:

  • povišani stroški obratovanja zaradi povečanega delovanja električnih grelnikov
  • toplotna črpalka kljub električnem grelniku ne zmore pokriti vseh toplotnih izgub na objektu

Težave pri predimenzioniranih toplotnih črpalkah:

  • višji investicijski stroški
  • pri pripravi tople sanitarne vode ob premajhnih toplotnih izmenjevalnikih v hranilnikih TSV prihaja do motenj, v najhujšem primeru do blokade delovanja