dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Izraz dodatno zdravstveno zavarovanje je pogosto izenačen z izrazom dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Običajno imate poleg obveznega zavarovanja sklenjeno še dodatno zdravstveno zavarovanje. Poznamo veliko oblik dodatnih zdravstvenih zavarovanj in ena od teh je dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje služi kot dopolnitev obveznemu zdravstvenemu zavarovanju. Z njim se krije razlika med vrednostjo opravljene zdravstvene storitve, ki jo dejansko krije obvezno zdravstveno zavarovanje, in celotno vrednostjo opravljene storitve. Večino zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje krije le delno, torej ne v celoti. Če imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, potem vam za opravljeno zdravstveno storitev ni treba doplačevati z lastnim denarjem. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa sklenete kot dodatek k obveznemu zavarovanju. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ena od najpogostejših oblik sklenitve dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Na voljo je veliko različnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki vam med drugim omogočajo pridobitev zdravil brez doplačil ali obisk pri zdravniku specialistu brez čakalne vrste. Višina zneska, ki ga boste plačevali za dodatno zdravstveno zavarovanje, ni enaka za vse zavarovance. Ta se namreč določa glede na to ali ste vsa leta nepretrgoma vplačevali premije za dodatno zdravstveno zavarovanje. Če je vmes minilo daljše obdobje, ko ga niste plačevali, boste potem ob ponovni sklenitvi morali plačevati višjo premijo od tistih zavarovancev, ki so svoje dodatno zdravstveno zavarovanje plačevali ves čas od dneva sklenitve. Potrebno je omeniti, da pri nas več kot 90 odstotkov prebivalcev nepretrgoma plačuje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zato jim zavarovalnice večinoma zaračunavajo osnovno premijo.

Dodatno zdravstveno zavarovanje uvrščamo med obliko prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da se zanj odločamo prostovoljno in sklenitev takšnega zavarovanja ni obvezno. Sklenete ga lahko na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, medtem ko si posamezna dopolnilna zdravstvena zavarovanja lahko uredite pri različnih ponudnikih zdravstvenih zavarovanj oziroma zavarovalnicah. Če po sklenitvi niste zadovoljni z izbrano zavarovalnico, vedno lahko prekinete zavarovalno pogodbo in izkoristite možnost menjave dopolnilnega zavarovanja.