Delitev objektov glede na zahtevnost 2.del

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

nezahtevni in enostavni objekti

V nadaljevanju poglejmo nekaj najbolj tipičnih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki naj bi zanimali povprečnega lastnika enodružinske hiše.

Garaža, drvarnica, pokrita skladišča, nadstrešek za avto, zimski vrt in podobni objekti majhnih dimenzij v pritlični, enoetažni izvedbi spadajo med nezahtevne objekte, če imajo površino do vključno 50 m2. Če so manjši, s površino do vključno 20 m2, spadajo med enostavne objekte. Sem spadajo še razne ute, vetrolovi, letna kuhinja in podobni objekti.

Ograja spada med nezahtevne objekte, če je višja od 2 m in nižja od 3 m. Lastniki enodružinskih hiš ponavadi obdajo vrt z ograjo, ki je nižja od 2 m in za tako ograjo ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Med ograje ne spadata, na primer, živa meja in lesen plot, ki ne spadata med grajene objekte.

Škarpa kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje zdrs zemljine, spada med nezahtevne objekte, če je njegova višina do 1,5 m. Zanj potrebujemo gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku. Če je njegova višina do 0,5 m, spada med enostavne objekte in zanj gradbenega dovoljenja ne potrebujemo. Če je škarpa višja od 1,5 m, spada med manj zahtevne objekte in zanj potrebujemo gradbeno dovoljenje z ustreznimi projekti, podobno kot za hišo. Posebno pomemben je statični izračun in izračun debeline zidu z načrtom armature, da zid zdrži pritisk zemljine za sabo.

Rezervoar za vodo, samostoječ ali vkopan, z ustreznimi priključki, spada med med enostavne objekte, če je njegova prostornina do 100 m3. Sem v glavnem spadajo rezervoarji za deževnico ali za pitno vodo, kjer ni vodovoda.

Mala komunalna čistilna naprava spada med nezahtevne objekte, če je njena zmogljivost od 50 PE (populacijskih enot) do vključno 200 PE, sicer pa med enostavne objekte, če je njena zmogljivost do vključno 50 PE. Ker imajo male komunalne čistilne naprave za enodružinske hiše manjše zmogljivosti, od 5 do 10 PE, spadajo med enostavne objekte in zanje ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.

Nepretočna greznica kot vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo je lahko nezahteven objekt, če je njena prostornina od 30 m3 do vključno 50 m3, ali pa enostaven objekt, če je njena prostornina do vključno 30 m3.

Bazen na vrtu spada med enostavne objekte, če je njegova prostornina do vključno 60 m3. Če upoštevamo globino 1,5 m, ima lahko površino do vključno 40 m2, na primer 4 x 10 m, kar je že dokaj soliden družinski bazen. Zanj ne potrebujete gradbenega dovoljenja.

Tlakovanje dvorišča in ureditev parkirišča na dvorišču spadata med vzdrževalna dela in zanju ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Če pa gradimo samostojno parkirišče, takšno parkirišče spada med nezahtevne objekte, če ima površino do vključno 200 m2. Priključek z dvorišča na cesto spada med enostavne objekte.

Za tiste, ki živijo ob vodi, je zanimivo, da pomol s površino do vključno 20 m2 spada med enostavne objekte in zanj ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Vendar je obalni pas pogosto zavarovan in v tem primeru za postavitev pomola potrebujemo ustrezno soglasje.

Vodnjak, globji od 30 m spada med nezahtevne objekte, do 30 m pa med enostavne.

Objekti za rejo živali s površino do vključno 100 m2 in ribogojnice do prostornine vključno 2.000 m3 spadajo med nezahtevne objekte (na primer hlev, svinjak, staja, kobilarna, čebelnjak ipd.).

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so namenjeni kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju (na primer kozolec, pastirski stan, kmečka lopa, silos, kašča, grajen rastlinjak, zbiralnik gnojevke, vinska klet ipd.). Spadajo med enostavne objekte, če imajo kot stavbe površino do 40 m2, in med nezahtevne, če imajo površino do vključno 150 m2 in so visoke do vključno 6 m. Isto velja za dvojne kozolce, toplarje. Silosi spadajo med enostavne objekte, če so visoki do 5 m, z višino od 5 do 10 m pa med nezahtevne. Zbiralniki gnojevke spadajo med nezahtevne objekte do prostornine vključno 1.000 m3.

Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost s površino do vključno 80 m2 spadajo med nezahtevne objekte. Sem spadajo, na primer, zidanice, sušilnice, oljarne, mlini ipd.

ZAKLJUČNA BESEDA

V tem in prejšnjem članku smo na hitro pregledali razvrstitev nekaterih tipičnih objektov. Za več podatkov si lahko ogledate spletne strani Uradnega lista RS ali obiščete spletne strani po objavljenih povezavah. Vsekakor je v dilemi odločilna presoja upravne enote, oddelka za okolje in prostor, ki tudi izdaja gradbena dovoljenja. Gradbenega dovoljenja po poenostavljenem postopku ni težko pridobiti, potrebujete pa ga za vse nezahtevne objekte.

Še enkrat je treba opozoriti, da noben enostaven ali nezahteven objekt ni namenjen prebivanju. To sicer ne pomeni, da, na primer, zidanice ne morete uporabljati za začasno bivanje, vendar v tem primeru spada med manj zahtevne objekte in gradbeno dovoljenje zanjo poteka po istem postopku kot za stanovanjsko hišo. Drobna izjema je morda le zimski vrt, ki je lahko namenjen tudi posedanju in druženju v njem.

V zadnji spremembi Uredbe so črtali člen 8, ki je bil namenjen umeščanju enostavnih in nezahtevnih objektov ter omejitvi števila enakih objektov na parceli. Zdaj je to prepuščeno občinskim prostorskim aktom in presoji upravnega organa. Bolj ali manj pa je stvar medsoseskega sporazuma, ali je lahko, na primer, nek enostaven objekt postavljen tik ob meji ali ne (če ne gre ravno za ograjo). Zdi se, da bo brez tega člena, ki je točno določeval odmike od meja, več medsoseskih sporov in nejasnosti.