Vaša mala čistilna naprava

Čistilna naprava in kakšen naj bo rezervoar

Čistilna naprava naj bo izdelana iz enega kompaktnega kosa. Vsako lepljenje, sestavljanje ali dodajanje ohišja lahko povzroči med obratovanjem netesnosti, kar ni le ekološki, ampak tudi tehnološki problem, saj netesnosti povzročijo nepravilno delovanje naprave.

Če se kdo odloča za nakup čistilne naprave iz lite umetne mase, naj preveri, ali je le-ta sestavljena iz dveh polovic ali je vlita v monolitnem kosu. Tudi debelina sten je bistvenega pomena, dobro se je odločiti za napravo, ki ima na liter svojega volumna kar največjo maso.  Zelo pomembno pa je, da je rezervoar narejen iz čistega polietilena, brez dodanega reciklažnega materiala!

Različne tehnologije čiščenja – različne prednosti in slabosti

Glede tehnologije čiščenja se priporoča t.i. „SBR“ postopek čiščenja. Delovanje naprave naj bo takšno, da od uporabnika ne zahteva pogostih posegov. Idealno je, če napravo krmili mikroprocesor, ki obenem vpisuje podatke o delovanju v svoj elektronski dnevnik. Jezik komuniciranja naj bo slovenski.

Ob dobavi naj bo naprava že zmontirana, tako da so v njej že vsi vitalni deli, kar bo omogočilo hitro umestitev v teren in priklop.

Posebno pozornost naj investitor nameni informacijam, katere prednosti in/ali slabosti prinaša delovanje čistilne naprave v daljni prihodnosti – kajti čistilno napravo vgrajujete za več generacij.

čistilna naprava

Kaj je certifikat za malo čistilno napravo

Naprava mora imeti ustrezen certifikat (SIST EN 12566-3) in uvrščena mora biti na listo  dovoljenih čistilnih naprav Komunalne zbornice Slovenije. To je osnova, da prejmete za vgrajeno napravo tudi subvencijo občine.

Napravo kupite od zanesljivega ponudnika – gradbena dela zaupajte strokovnjakom

Poskrbite za varnost naložbe. Izbirajte pri prodajalcih z daljšo večletno prisotnostjo na trgu in stabilnim poslovanjem, saj le taki lahko izpolnjujejo svoje garancijske obljube, skrbijo za stalno zalogo nadomestnih delov in imajo urejeno servisno službo.

Če se odločite za vgradnjo na ključ, je dobro, da to za vas opravi gradbenik z večletnimi izkušnjami s tega področja. Pomembno je, da se sama vgradnja izvrši strokovno, s čimer preprečite posedanje, poškodbe itd.

Pravi strokovnjak vam čistilno napravo lahko vgradi v enem dnevu:

Z vgradnjo čistilne naprave boste pomagali ohraniti čisto okolje za naslednje generacije. Naj bo odločitev varna in modra!

Avtor članka Prosigmaplus  d.o.o. – čistilne naprave

Osebna čistilna naprava pri vaši hiši

Veliko področij v Sloveniji je takšnih, kjer priklop hiš ni mogoč na javno kanalizacijo. Vzrok za to so hribovita področja, ki pomenijo tehnično in finančno oviro za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Hiše, ki ležijo na takih področjih, rešijo problem odpadne komunalne vode z malo čistilno napravo. Če gre za novogradnjo, je to predvideno že v gradbenem dovoljenju. V primeru že obstoječih hiš, kjer so vgrajene delujoče pretočne ali nepretočne greznice, pa bo osebna čistilna naprava postopno zamenjala le-te.

osebna čistilna naprava

Kako ravnati, če imam greznico

V takšnem primeru je osebna čistilna naprava oz. vgradnaj le te kot nadomestilo za greznico prej ali slej potrebna investicija pri hiši. Pozitivno je, da imajo nekatere občine predvidena sredstva za  delno subvencioniranje nakupa male čistilne naprave. Tega žal ne moremo trditi za vse občine po Sloveniji.

Dobro je, da preverite višino sredstev, ki jih lahko prejmete za izgradnjo male čistilne naprave   v vaši občini.

Kaj vse moramo vedeti, če doma želimo imeti čistilno napravo

Ker gre za napravo, ki bo v zemlji verjetno kar nekaj desetletij, je zelo pomembno, da ima naprava vsaj 25 let jamstva na konstrukcijsko stabilnost, saj se v njej dogajajo dinamični hidravlični procesi in tudi sama zemljina nikoli ne počiva. Vse kar je manj, lahko pomeni predčasne izkope in uničenje že zasajenih in kultiviranih površin okoli hiše.

Izkop gradbene jame za ČN naj bo čim bolj enostaven, izvede ga naj strokovnjak. Veliki gradbeni posegi niso zaželeni, saj je nekatere naprave zelo enostavno spustiti v gradbeno jamo in   jih v kratkem času priklopiti na obstoječi kanalizacijski vod.

Kako se odločiti za pravi tip čistilne naprave

Premisliti je treba, ali nizki investicijski stroški pomenijo obenem tudi nizke tekoče stroške delovanja naprave. V praksi se kaže, da temu ni tako. Analize kažejo, da pri čistilnih napravah nizkega cenovnega razreda v 20 letnem delovanju tekoči stroški bistveno presegajo stroške investicije. Tekoče stroške predstavlja poraba električne energije, stroški odvoza in čiščenja odvečnega mulja ter stroški za popravila.